Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Polikarbonat gaty list

 • Customized 2.5-18mm Polycarbonate Prism Sheet

  2,5-18 mm polikarbonat prizma sahypasy

  Täsiriň ýokary güýji we ýeňil agramy sebäpli, KUNYAN Polikarbonat Prizma Sahypalary sowuk egilmek prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

  KUNYAN, önümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezini ulanýar.

  Dürli reňkde bar bolan bu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar

 • 100% Virgin China Factory Price Transparent Opal Milk White Color Prismatic Polycarbonate Sheet2.2mm 3m

  100% Wirgin Hytaý Zawodynyň bahasy Açyk Opal Süýt Ak reňkli Prizmatik Polikarbonat Sheet2.2mm 3m

  Prizmatik polikarbonat gaty list
  Prizma kompýuter sahypasy nagyşlanan listleriň şahasydyr.Daş görnüşi, “Prizma” ýa-da “Aýazly aýna” funksiýasyna eýe bolany üçin, köplenç ýapyk bezeg ýa-da bölek, mahabat pudagy, mehaniki önümçilik we ş.m. ulanylýar.
  Specialörite optiki linzanyň dizaýnynyň kompýuter obýektiwiniň üstü, ýagtylygyň döwülmegi, plastinkanyň aýdyňlygyna täsir etmezden, astigmatizm effekti gowy bolar.Owadan romboedral nagyş, bezeg güýçli we reňk gazanmak üçin LED ýagtylyk çeşmesi bilen birleşdirilen.

 • Colored Diamond Embossed Polycarbonate Solid Sheet

  Reňkli göwher nagyşly polikarbonat gaty list

  Göwher nagyşlyPolikarbonat gaty list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

  Adatdan daşary ýokary täsir güýji we ýeňil agramy sebäpli,Göwher nagyşly polikarbonat gaty listSowuk egilme prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

  KUNYANulanmaksÖnümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezin.

  Dürli reňklerde bar, webu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar, bize ýüz tutuň.

 • KUNYAN Translucent Polycarbonate Wall and Roof Panel

  KUNYAN Açyk polikarbonat diwar we üçek paneli

  Performanceokary öndürijilikli KUNYAN ™ rezine esaslanyp, SABIC-iň arassa polikarbonat list önümleri özüne çekiji estetiki aýratynlyklary we ýokary täsir güýji bilen ajaýyp aýdyňlygy hödürleýär. Şeýle hem dizaýn etmek we emele getirmek aňsat. Açyk kagyz önümleri ajaýyp täsir öndürijiligini we berkligini termoformingiň aňsatlygy bilen birleşdirýär. ýa-da sowuk emele gelmek. Dürli reňkleriň elýeterliligi bilen yzygiderli ýokary hilli we tygşytly bölek tapawudyny hödürleýärler. Polikarbonat gaty kagyz ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri üçin giňden ulanylýar. we awtoulag ýollarynyň, demir ýollaryň we şäher yşyklandyryş potoloklarynyň üstündäki ýol şowhunly päsgelçilikli metro girelgesi, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy, pawilýonlar, otaglar, bank hasaplaýjylarynyň koridorlary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýa bidüzgünçilik galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlygy yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý sütükleriýapyk aralykdaky aralyk, pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekran ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

   

   

 • Diamond Polycarbonate Embossed Solid Sheet 1220mm*2440mm 2050mm*3050mm

  Göwher polikarbonat nagyşly gaty list 1220mm * 2440mm 2050mm * 3050mm

  Polikarbonat nagyşly polikarbonat gaty listleriň bir şahasy bolup, aýaz, göwher, prizma we beýleki bezeg we işleýiş dokumalarynda bolýar.Polikarbonat gaty örtükleriň ýokary aýratynlyklaryndan başga, ýörite dokumalary olary içerki bezeg we bölek, binagärlik syrçasy, mahabat, yşyklandyryş we ş.m. ulanylanda giňden ulanýar.

  ● Lightagtylygyň ýaýramagy: dürli reňkler üçin 12% -82%
  Ock Şok garşylygy: täsir güýji organiki aýnadan 10-27 esse köp.
  ● Ses izolýasiýasy: polikarbonat materialy sesiň täsirini peseldip biler.
  Fangyn däl: B1 derejesi
  Atylylyk izolýasiýasy
  Ult Ultramelewşe garşy we garrylyga çydamly
  ● Lighteňil agram we aňsat gurnama

   

 • Double UV Polycarbonate Transparent Solid Sheet

  Iki gezek UV polikarbonat aç-açan gaty list

  Arza:Polikarbonat gaty list Ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri we awtoulag ýollarynyň, demirýol we şäher yşyklandyryş potoloklary üçin demir ýol menzili, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy üçin giňden ulanylýar. bije, pawilionlar, otaglar, ýagyş dökülýän koridorlar, bank hasaplaýjylary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýanyň gozgalaň galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlyk yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý mebelleriniň içerki aralygy , pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

 • China Transparent Embossed Polycarbonate Diamond Sheet Per Roll

  Hytaý, her rulonda aç-açan nagyşlanan polikarbonat göwher list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

 • China Manufacturer UV Solid Plain Polycarbonate Sheet 0.8-20mm

  Hytaý öndürijisi UV gaty düzlük polikarbonat listi 0.8-20mm

  Önümiň beýany 98% gatlak, ekstrudirlenen UV, zyýanly ultramelewşe şöhlelerini siňdirip biler;Sowuk egilmek öndürijiligi gowy, ýokary izolýasiýa koeffisiýenti;Güýçli täsir garşylygy dünýäde aýnany döwmedi, sowuga garşylyk, ýylylyga garşylyk, gowy elektrik izolýasiýasy, termiki emele getiriş we gaýtadan işlemek: Geçiriş tizligi 88% -e çenli.Gaty polikarbonat aýna üçin ýeňil, çydamly we ygtybarly alternatiwadyr.Şol sebäpli gaty polikarbonat listler sagatda ulanylýar ...
 • Factory Price 2mm 3mm 6mm Diamond Polycarbonate Sun Sheets PC Embossed Sheets For Building Decoration

  Zawodyň bahasy 2mm 3mm 6mm göwher polikarbonat gün örtükleri, binanyň bezegi üçin nagyşly kompýuterler

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

 • Manufacturer Colored Polycarbonate Embossed Sheet Diamond Pattern Sheet

  Öndüriji reňkli polikarbonat nagyşly kagyz göwher nagyş kagyzy

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

 • Top Quality 10 Years Guarantee Colored Flat Polycarbonate Solid Sheet Price

  Iň ýokary hil 10 ýyl reňkli tekiz polikarbonat gaty kagyz bahasy

  98% gatlak UV ekstrudirlenen, zyýanly ultramelewşe şöhlelerini siňdirip biler;Sowuk egilmek öndürijiligi gowy, ýokary izolýasiýa koeffisiýenti;Güýçli täsir garşylygy dünýäde aýnany döwmedi, sowuga garşylyk, ýylylyga garşylyk, gowy elektrik izolýasiýasy, termiki emele getiriş we gaýtadan işlemek: Geçiriş tizligi 88% -e çenli.