Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Biz hakda

Hebei Kunyan Gurluşyk materiallary ylym we tehnologiýa ş.

Kärhana hyzmaty maksady bilen elmydama "müşderimizi kanagatlandyrmak" üçin.

Hebei KunYan Gurluşyk materiallary tehnologiýa kärhanasy, köp ýyllyk ösüşden we täzelikden soň, 2013-nji ýylda polikarbonat çukur kagyzy, gaty list, nagyşly kagyz, gasynlanan list, polikarbonat örtük, bag jaýlary öndürilýär, 2003-nji ýylda döredildi. Esasy hyzmatlar kompaniýasynyň birinde satuw, gurnama, müşderi hyzmaty ýokary hilli daşky gurşawy goramaga we tygşytly önümlere we oýlanyşykly hyzmat bermäge borçlanýar.

Hyzmatlar

 • CustomizationWe can produce the products based on customers requirements. Your size and samples are welcomed.

  Özbaşdaklaşdyrma

  Müşderileriň talaplaryna esaslanyp önüm öndürip bileris.Siziň ululygyňyz we nusgalaryňyz gowy garşylanýar.

 • PriceWe have our own production line, and can provide competitive price.

  Bahasy

  Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

 • High quality&Quality ControlWe all use 100% virgin polycarbonate materials, including Sabic or Bayer. This help us produce very high quality polycarbonate sheet without any defects.

  Qualityokary hilli we hil gözegçiligi

  Sabic ýa-da Baýer ýaly 100% gyzlyk polikarbonat materiallaryny ulanýarys.Bu bize hiç hili kemçiliksiz ýokary hilli polikarbonat listini öndürmäge kömek edýär.

 • 24 hours after sales serviceIf the customers meet any products question or problems, can contact us at any time.

  Satuw hyzmatyndan 24 sagat soň

  Müşderiler haýsydyr bir önüm soragyna ýa-da meselesine duş gelse, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

MESELE SORAG

synag etmek islegiňize görä mugt nusgalar berip bileris, has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Biz bilen habarlaşyň

habarlar

 • Polycarbonate Roofing Panels: Built for Your Needs

  Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan

  Apr-01-2022

  Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan Polikarbonat panelleri, güýçliligi, temperaturanyň üýtgemegine we gün şöhlesine garşylygy we çykdajylarynyň netijeliligi sebäpli birnäçe programma üçin ulanylyp bilner.Şol aýratynlyklar, beýlekiler bilen bir hatarda köp gurluşykçylaryň we inersenerleriň fa ...

 • What can we do for you

  Biz siziň üçin näme edip bileris?

  Apr-01-2022

  Polikarbonat köp diwarly paneller üçin DIY we ýaşaýyş jaý programmalary Özüňiziň köp işleýän höwesjeňleriňiz üçin taslamalar üçin gözleg materiallary onlaýn mümkinçilikleri çalt gözden geçirýär we soňra ýerli uly guty öýi abadanlaşdyryş dükanyna çalt syýahat edýär.Düşünmän, bolup bilerler ...

 • Benefits of Polycarbonate Multi-Wall Panels

  Polikarbonat köp diwarly panelleriň peýdalary

  Apr-01-2022

  Polikarbonat köp diwarly paneller: Polimerleri soňky gezek ulanmak üçin gurlan, gurluşykçylardan başlap, senagat potratçylaryna çenli dürli gurluşykçylara asman we ýük götermeýän diwarlar ýaly ýeňil gurluşyk döretmäge mümkinçilik berýär.Polikarbonat gurluşyk panelleriniň köp peýdasy bar bolsa-da, bolup biler ...