Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Tekiz polikarbonat listi

 • KUNYAN Translucent Polycarbonate Wall and Roof Panel

  KUNYAN Açyk polikarbonat diwar we üçek paneli

  Performanceokary öndürijilikli KUNYAN ™ rezine esaslanyp, SABIC-iň arassa polikarbonat list önümleri özüne çekiji estetiki aýratynlyklary we ýokary täsir güýji bilen ajaýyp aýdyňlygy hödürleýär. Şeýle hem dizaýn etmek we emele getirmek aňsat. Açyk kagyz önümleri ajaýyp täsir öndürijiligini we berkligini termoformingiň aňsatlygy bilen birleşdirýär. ýa-da sowuk emele gelmek. Dürli reňkleriň elýeterliligi bilen yzygiderli ýokary hilli we tygşytly bölek tapawudyny hödürleýärler. Polikarbonat gaty kagyz ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri üçin giňden ulanylýar. we awtoulag ýollarynyň, demir ýollaryň we şäher yşyklandyryş potoloklarynyň üstündäki ýol şowhunly päsgelçilikli metro girelgesi, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy, pawilýonlar, otaglar, bank hasaplaýjylarynyň koridorlary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýa bidüzgünçilik galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlygy yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý sütükleriýapyk aralykdaky aralyk, pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekran ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

   

   

 • Double UV Polycarbonate Transparent Solid Sheet

  Iki gezek UV polikarbonat aç-açan gaty list

  Arza:Polikarbonat gaty list Ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri we awtoulag ýollarynyň, demirýol we şäher yşyklandyryş potoloklary üçin demir ýol menzili, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy üçin giňden ulanylýar. bije, pawilionlar, otaglar, ýagyş dökülýän koridorlar, bank hasaplaýjylary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýanyň gozgalaň galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlyk yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý mebelleriniň içerki aralygy , pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

 • China Manufacturer UV Solid Plain Polycarbonate Sheet 0.8-20mm

  Hytaý öndürijisi UV gaty düzlük polikarbonat listi 0.8-20mm

  Önümiň beýany 98% gatlak, ekstrudirlenen UV, zyýanly ultramelewşe şöhlelerini siňdirip biler;Sowuk egilmek öndürijiligi gowy, ýokary izolýasiýa koeffisiýenti;Güýçli täsir garşylygy dünýäde aýnany döwmedi, sowuga garşylyk, ýylylyga garşylyk, gowy elektrik izolýasiýasy, termiki emele getiriş we gaýtadan işlemek öndürijiligi: Geçiriş tizligi 88% -e çenli.Gaty polikarbonat aýna üçin ýeňil, çydamly we ygtybarly alternatiwadyr.Şol sebäpli gaty polikarbonat listler sagatda ulanylýar ...
 • Top Quality 10 Years Guarantee Colored Flat Polycarbonate Solid Sheet Price

  Iň ýokary hil 10 ýyl reňkli tekiz polikarbonat gaty kagyz bahasy

  98% gatlak UV ekstrudirlenen, zyýanly ultramelewşe şöhlelerini siňdirip biler;Sowuk egilmek öndürijiligi gowy, ýokary izolýasiýa koeffisiýenti;Güýçli täsir garşylygy dünýäde aýnany döwmedi, sowuga garşylyk, ýylylyga garşylyk, gowy elektrik izolýasiýasy, termiki emele getiriş we gaýtadan işlemek: Geçiriş tizligi 88% -e çenli.