Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Çalyşma paneli hökmünde Kunyan polikarbonat panelleri

Çalyşma paneli hökmünde Kunyan polikarbonat panelleri

Kunyan polikarbonat panelleri, sement tagtasynyň panellerini oturtmak üçin agyr, döwük we gymmat bahaly alternatiwadyr.

 

Çalyşmagyň alternatiwasy hökmünde Kuýan polikarbonat panellerini ulanyň:
  1. Bar bolan asbest sement panelleri üçin (saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşaw sebäpli).
  2. Erbet ýa-da reňklenen süýümli polimer panelleri çalyşmak üçin.
  3. Polat we alýumin paneller poslama sebäpli çalşylmagyny talap edýär.
  4. Sidingiň we üçegiň beýleki görnüşleri howanyň agyrlygy we beýleki daşky gurşaw şertleri sebäpli çalşylmagyny talap edýär.

* Kunyan polikarbonat panelleriniň, adatça, aseton, ketonlar, efirler we ysly we hlorlanan uglewodorodlar bilen ulanmak maslahat berilmeýändigini bellemelidiris.Himiki garşylyk baradaky bu maglumatlar, öz gözleglerine we tejribelerine esaslanýar.

Gurmak aňsat!

Bu ýeňil panelleri dolandyrmak ýönekeý we gurmak üçin ýörite enjam talap etmeýär.Polikarbonat panelleri adaty tegelek arra ýa-da beýleki adaty enjamlar bilen iş ýerinde kesip bolýar.

Hebei Kunyan Building Material Co., Ltd 1995-nji ýylda esaslandyryldy we satuw tejribesine we müşderi hyzmatyna buýsanýar.Olaryň ökde tehniki satyjylary, haýsy önümleriň taslamaňyza laýykdygyny kesgitlemäge kömek etmän, takyk kesgitlemeleri we gowşuryş wagtlaryny kesgitlemäge kömek eder.Kunyan polikarbonat panellerinde bize ýa-da has giňişleýin maglumat bilen habarlaşyň ýa-da bize jaň ediň.

WhatsApp: +8615230198162

Poçta: Amanda@stroplast.com.cn

Web: www.kyplasticsheet.com

阳光板


Iş wagty: 25-2022-nji mart