Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Hytaý, her rulonda aç-açan nagyşlanan polikarbonat göwher list


Gysga düşündiriş:

Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Polikarbonat spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

Önümiň spesifikasiýasy

Galyňlygy: 2.1-15 mm
Giňligi: 1220mm - 2100mm
Uzynlyk: 2440mm - 3000mm
Material: 100% gyzlyk material
Reňk: Arassa, ýaşyl ot, Gök, Goňur, Opal we ş.m.
Kepillik: 10 ýyl
Şahadatnama: ISO9001: 2008
Eltip bermegiň wagty: 7-10 günüň dowamynda goýumyňyzy tassyklaň.
Töleg: T / T, L / C, Nagt.
Bellik: Beýleki reňk ýa-da ýörite ululyk ýasalyp bilner.

POLIKARBONAT RAW MATERIALY

* 100% Wirgin çig maly

* 50/100 mikron UV goragy

layers Polycarbonate Roofing Sheet (5)

Reňk pikiri

news-4

ÖNÜMLER HYZMATLARY

Bu polikarbonat göwher örtükleriň köp sanly amaly bar.Dam örtüklerimiz UV durnuklaşdyrylan rezin bilen öndürilýär, bu dürli pudaklarda köp usulda ulanylmaga mümkinçilik berýär.Içine salnan polikarbonat listler köp peýdaly bolup biler we köp sanly programma tapyp biler.Bizde nagyşlanan polikarbonat listleriň giň topary bar.Şeýle hem önümçilik kuwwatymyzy artdyryp, köp mukdarda sargytlary kabul edip bileris.Örän ýeňil we ýokary täsir güýji bar, ony saklamaga we gurmaga amatly edýär.Bu listler ýapyk we açyk programmalar üçin giňden ulanylýar.Mehaniki stres nagyş wagtynda dürli derejelerde deformasiýa sebäp bolup biler.Bularyň hemmesi metalyň görnüşine we nagyş modeline baglydyr.Bu deformasiýalary mehaniki rulon tekizlemek arkaly düzedip bolýar.Veranda aýna, basgançaklar, basgançaklar we feýl panelleri we ş.m. ulanylyp bilner.

layers Polycarbonate Roofing Sheet (6)

GÖRNÜŞ

1. Yşyklandyryş potolokyny gurmak, içerki bölek, ekran, päsgelçilik, mahabat paneli;
2.Aşhana şkafynyň gapysy, gapy we penjire, hammam dizaýny, Güneş köçeleri, dükan görkezilen penjireler;
3. Dürli şöhlelendirmeýän enjamlaryň üstü we ş.m.

news-5
news-6

Näme üçin bizi saýlaýar?

1.Haýsy hil: ösen önümçilik enjamlary we güýçli QC topary bilen.

2.Riç tejribe: 1-den köp5ýyl tejribesi.

4. Gowy hyzmat: islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin çalt jogap we gyzgyn hyzmat.

5. Hiliň kepili: 10 ýyl.

6.Impact garşylygy, egilmek, ýokary geçirijilik, ýakmak kyn, ýeňil agram, gowy ses izolýasiýasy, damja garşy, ultramelewşe ýagtylyk, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we ş.m.

Zawod göniMUGT MESELE !

Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäriso size has giňişleýin maglumat alyň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Biz kim?
  Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Içerki Bazar, Orta Gündogar, Günorta Aziýa, Afrika, Merkezi Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Günbatar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Okeaniýa, Günorta Europeewropa, Demirgazyk Europeewropa, Gündogar Europeewropa satýarys.Zawodymyzda jemi 200-den gowrak adam bar.

  S: Töleg möhleti näme?

  J: Adatça T / T (30% öňünden we B / L nusgasyna deňagramlylyk), L / C we Escrow kabul edýäris.Beýleki töleg şertleri ylalaşylyp bilner.

  S: gowşuryş wagty näçe?

  J: Adaty kagyz sargytlary üçin 10 günüň içinde eltip bileris.Uly göwrümli hyzmatlary we termoforming talap edýän sargytlar üçin gowşuryş wagty uzaldylýar.

  S: Hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

  S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  POLIKARBONAT HOLLOW SHEET, POLIKARBONAT SOLID SHEET, POLYCARBONATE CORRUGATED, POLYCARBONATE U LOKE SHEET, POLYCARBONATE EMBOSSED SHEET we ş.m.

  S: Näme üçin bizi saýlaýarys?  

  J: 1.100% import edilýän çig mal polikarbonat rezini ulanmak.

  2. Öňdebaryjy UV-PC bilelikde ekstruziýa çyzyklary (5 setir).

  3. ISO kepilnamasy.

  4. Isleg boýunça özleşdirilen reňkler we ölçegler.

  5. Kesmek we termoformirlemek üçin güýçli mümkinçilikler.

  S: Nädip paýlaýjymyz bolup biler?  

  J: Gurluşyk we bezeg materiallaryny import edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.Bütin dünýäde ygtybarlylygy we giň satuw ulgamy bolan agentler garşylanar.

  Has giňişleýin maglumat üçin jaň ediň8615230198162 (WhatsApp)

  e-poçta iberiňamanda@stroplast.com.cn

  ýa-da baryp görmekwww.kyplasticsheet.com

  PC Hollow Sheet (6)

  Degişli önümler