Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Goýlan sahypa

 • Colored Diamond Embossed Polycarbonate Solid Sheet

  Reňkli göwher nagyşly polikarbonat gaty list

  Göwher nagyşlyPolikarbonat gaty list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

  Adatdan daşary ýokary täsir güýji we ýeňil agramy sebäpli,Göwher nagyşly polikarbonat gaty listSowuk egilme prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

  KUNYANulanmaksÖnümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezin.

  Dürli reňklerde bar, webu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar, bize ýüz tutuň.

 • Diamond Polycarbonate Embossed Solid Sheet 1220mm*2440mm 2050mm*3050mm

  Göwher polikarbonat nagyşly gaty list 1220mm * 2440mm 2050mm * 3050mm

  Polikarbonat nagyşly polikarbonat gaty listleriň bir şahasy bolup, aýaz, göwher, prizma we beýleki bezeg we işleýiş dokumalarynda bolýar.Polikarbonat gaty örtükleriň ýokary aýratynlyklaryndan başga, ýörite dokumalary olary içerki bezeg we bölek, binagärlik syrçasy, mahabat, yşyklandyryş we ş.m. ulanylanda giňden ulanýar.

  ● Lightagtylygyň ýaýramagy: dürli reňkler üçin 12% -82%
  Ock Şok garşylygy: täsir güýji organiki aýnadan 10-27 esse köp.
  ● Ses izolýasiýasy: polikarbonat materialy sesiň täsirini peseldip biler.
  Fangyn däl: B1 derejesi
  Atylylyk izolýasiýasy
  Ult Ultramelewşe garşy we garrylyga çydamly
  ● Lighteňil agram we aňsat gurnama

   

 • China Transparent Embossed Polycarbonate Diamond Sheet Per Roll

  Hytaý, her rulonda aç-açan nagyşlanan polikarbonat göwher list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

 • Manufacturer Colored Polycarbonate Embossed Sheet Diamond Pattern Sheet

  Öndüriji reňkli polikarbonat nagyşly kagyz göwher nagyş kagyzy

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.