Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

2,5-18 mm polikarbonat prizma sahypasy


Gysga düşündiriş:

Täsiriň ýokary güýji we ýeňil agramy sebäpli, KUNYAN Polikarbonat Prizma Sahypalary sowuk egilmek prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

KUNYAN, önümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezini ulanýar.

Dürli reňkde bar bolan bu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Polikarbonat spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Material

100% täze gyz polikarbonat rezin.

Ini

1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm we ş.m. ýa-da özleşdirilen

Uzynlyk

2440mm, 5800mm, 6000mm we ş.m. ýa-da özleşdirilen

Galyňlyk

2,5 mm-18mm

Reňk

Arassa, ýaşyl, opal, bürünç, gök, mämişi, gyzyl we ş.m.

Prizma kompýuter sahypasy nagyşlanan listleriň şahasydyr.Daş görnüşi, “Prizma” ýa-da “Aýazly aýna” funksiýasyna eýe bolany üçin, köplenç ýapyk bezeg ýa-da bölek, mahabat pudagy, mehaniki önümçilik we ş.m. ulanylýar.
Specialörite optiki linzanyň dizaýnynyň kompýuter obýektiwiniň üstü, ýagtylygyň döwülmegi, plastinkanyň aýdyňlygyna täsir etmezden, astigmatizm effekti gowy bolar.Owadan romboedral nagyş, bezeg güýçli we reňk gazanmak üçin LED ýagtylyk çeşmesi bilen birleşdirilen.

Reňk pikiri

Virgin China Facto ( (9)

Polikarbonat listiniň aýratynlyklary

Virgin China Facto ( (8)

1. Lighteňil agram we täsire çydamly
2. lightagtylygyň ýokary geçirijisi
3. Howa we UV garşylygy
4. Işlemek we gurmak aňsat
5. fireangynyň ýokary derejesi

Prizma polikarbonat listiniň goşundylary

Virgin China Facto ( (4)
Virgin China Facto ( (6)
Virgin China Facto ( (5)

Polikarbonat çig mal

100% gyzlyk Sabic, Baýer materialy, Lexan,
50-100 mikron UV Baýer.

Virgin China Facto (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Biz kim?
  Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Içerki Bazar, Orta Gündogar, Günorta Aziýa, Afrika, Merkezi Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Günbatar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Okeaniýa, Günorta Europeewropa, Demirgazyk Europeewropa, Gündogar Europeewropa satýarys.Zawodymyzda jemi 200-den gowrak adam bar.

  S: Töleg möhleti näme?

  J: Adatça T / T (30% öňünden we B / L nusgasyna deňagramlylyk), L / C we Escrow kabul edýäris.Beýleki töleg şertleri ylalaşylyp bilner.

  S: gowşuryş wagty näçe?

  J: Adaty kagyz sargytlary üçin 10 günüň içinde eltip bileris.Uly göwrümli hyzmatlary we termoforming talap edýän sargytlar üçin gowşuryş wagty uzaldylýar.

  S: Hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

  S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  POLIKARBONAT HOLLOW SHEET, POLIKARBONAT SOLID SHEET, POLYCARBONATE CORRUGATED, POLYCARBONATE U LOKE SHEET, POLYCARBONATE EMBOSSED SHEET we ş.m.

  S: Näme üçin bizi saýlaýarys?  

  J: 1.100% import edilýän çig mal polikarbonat rezini ulanmak.

  2. Öňdebaryjy UV-PC bilelikde ekstruziýa çyzyklary (5 setir).

  3. ISO kepilnamasy.

  4. Isleg boýunça özleşdirilen reňkler we ölçegler.

  5. Kesmek we termoformirlemek üçin güýçli mümkinçilikler.

  S: Nädip paýlaýjymyz bolup biler?  

  J: Gurluşyk we bezeg materiallaryny import edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.Bütin dünýäde ygtybarlylygy we giň satuw ulgamy bolan agentler garşylanar.

  Has giňişleýin maglumat üçin jaň ediň8615230198162 (WhatsApp)

  e-poçta iberiňamanda@stroplast.com.cn

  ýa-da baryp görmekwww.kyplasticsheet.com

  PC Hollow Sheet (6)

  Degişli önümler